Oor!

René Megens schreef voor Oor! : {..} Op de laatste cd’s van Matthews Southern Comfort was ook Eric Devries te horen, als zanger en gitarist. Op zijn vierde soloplaat Song & Dance Man heeft deze in onze hoofdstad geboren singer-songwriter prominente hulp ingeroepen van vooral Joost van Es (viool) en Janos Koolen (mandoline, banjo, accordeon, gitaren). Het resultaat is een hoofdzakelijk akoestisch Americana/Folkwerkstuk. Devries zorgde voor persoonlijke en kleine, maar nimmer petieterige liedjes, waarvan Sunday Eve In Amsterdam met zijn vioolwerk en klarinetspel het summum is. In Ballad of A Song & Dance Man refereert Devries aan Van Morrison. De leerling overtreft de meester, en niet zo’n beetje. Want Song & Dance Man is ontzettend veel beter dan de meest recent plaat van de Ier.

Music Magazine Oor:

The last CD’s of Matthews Southern Comfort also featured Eric Devries as a singer and guitarist. On his fourth solo album Song & Dance Man the singersongwriter born in Amsterdam has called in the help of especially Joost van Es (violins) and Janos Koolen (mandolin, banjo, accordeon, guitars). The result is a mainly acoustic/folkpiece. Devries delivered personal and intimate but never diminutive songs of which Sunday Eve In Amsterdam with its violins and clarinet is its epitome. In Ballad of A Song & Dance Man  Devries refers to Van Morrison. The apprentice surpasses the master by far. Because Song & Dance Man is way better than the most recent offering by the Irishman.